CJENIK

Cijene noćenja izražene su u eurima. Za stalne goste popust 10% (za više od 3 puta).

Dodatna nadoplata 5€ za klima uređaj po danu.

 

A1/A2 (2+2)

 
1.06.-30.06.
1.09.-30.09.
1.07.-31.08.
 
2 osobe ....... 39
2+1 osoba .... 45
2+2 osobe .....49
2 osobe ...... 45
2+1 osoba ... 49
2+2 osobe ... 55
     

A3 (2+2)

 
1.06.-30.06.
1.09.-30.09.
1.07.-31.08.
 
55
59
     

B1 (4+1)

 
1.06.-30.06.
1.09.-30.09.
1.07.-31.08.
 
72
79
     

C1 (3+2)

 
1.06.-30.06.
1.09.-30.09.
1.07.-31.08.
 
69
75
     

C2 (3+1)

 
1.06.-30.06.
1.09.-30.09.
1.07.-31.08.
 
62
69